یکشنبه 21 اردیبهشت 1399     توانمنديها و عملكردها
 • شناسايي و تجميع اقلام پرمصرف وسازندگان معتبرداخلي كالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت.
 • ارزيابي صلاحيت سازندگان داخلي و خارجي براساس توانمندي ها و عملكرد آنها .
 • ارزيابي توانمندي فناورانه و ايجاد و يا انتقال دانش فني در سازندگان داخلي.
 • معرفي سازندگان توانمند داخلي و شركتهاي معتبر خارجي به يكديگر ، حمايت و هماهنگي در ايجاد JOINT VENTURE.
 • همكاري فني و تخصصي (ارائه نمونه يا نقشه ساخت) با سازندگان داخلي از طريق ارتباط با واحدهاي متقاضي كالا.
 • نظارت بر انتقال تكنولوژي و كنترل ميزان ساخت داخل تجهيزات براساس استانداردهاي بين المللي تجهيزات مربوطه ، با بهره گيري از توانمنديهاي نيروهاي مجرب و متخصص واحدهاي بهره بردار و متقاضي كالا.
 • اعلام ممنوعيت خريد خارجي كالاي مشابه ايراني با تبديل MESC مربوطه از نمودارهاي 1و 3 (خارجي ) به 2 (داخلي).
 • اخذ و اعمال ضرايب ترجيحي به نفع سازندگان داخلي در مناقصات بين المللي براساس بند "د" ماده 20 قانون برگزاري مناقصات
 • برنامه ريزي کلان براي كالاها و تجهيزاتيكه برايحفظ سقف توليد نفت و مقابله با تحريم ،لازم است ميزان ساخت داخل آنها افزايش يابد.
 • ارائه مدل و نظارت بر فرآيند انتقال تكنولوژي و ايجاد و يا رسوب دانش فني در پيمانكاران طرف قرارداد.
 • ارائه مطمئن ترين و سريعترين خدمات حمل و نقل كالا و تجهيزات به صورت هوايي، دريايي و زميني .
 • انجام تشريفات ترخيص كالا در رويه هاي مختلف گمركي (واردات ، صادرات كابوناژ، سوآپو...) در كليه گمركات كشور.
 • ارائه خدمات بازرسي فني حين ساخت، قبل و بعد از حمل كليه ي كالاها و تجهيزات ساخت داخل و خريد خارجي با استفاده از كارشناسان فني مجرب اين شركت و يا بازرسان شخص ثالث به منظور حصول اطمينان از ساخت و دريافت صحيح كالا، براساس سفارش خريد و استانداردهاي بين المللي .
 • ايجاد منابع مشترك در يك چارچوب مناسب در فضاي مجازي وزارت نفت، جهت استفاده بهينه تمامي شركتهاي زيرمجموعه بمنظور رويت همزمان و بصورت متمركز .
 • ارائه خدمات طبقه بندي و كدگذاري كالا و استاندارد سازي كليه اقلام و تجهيزات مورد نياز در صنعت نفت .
 • ارائه خدمات نگهداشت اقلام كدگذاري شده به متقاضيان بمنظور تدارك مجدد اقلام و تهيه آمار و گزارشات مورد نياز.
 • تهيه شناسنامه فني دستگاه ها ، تجهيزات و قطعات يدكي مورد استفاده در واحدهاي عملياتي صنعت نفت .
 • ايجاد نفت كد متناظر با هر شماره طبقه بندي كه در واحدهاي عملياتي صنعت نفت داراي مصرف مستمر مي باشند بمنظور استفاده در سامانه تامين الكترونيكي كالا.
 • مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل مراحل انجام كار بمنظور تهيه و تدوين روشهاي اجرايي مورد نياز .
 • اصلاح ، بازنگري و بروز رساني دستور العملهاي كاري در سازمان .
 • مستند سازي، اصلاح و بهينه سازي فرآيندهاي مرتبط با زنجيره تأمين و تداركات كالا.
 • مهندسي مجدد و بهبود مستمر فرآيندهاي كاري سازمان از طريق عارضه يابي ، شناخت گلوگاه ها و موانع كليدي و ارائه راهكارهاي موثر.
 • ارائه خدمات كارشناسي و مشاوره تخصصي امور بيمه اي طرحها و پروژه هاي ساخت داخل گروه اقلام كالاهاي مورد نياز صنعت نفت با رويكرد حمايت و پشتيباني از متقاضيان خريد كالا در مدت اعتبار بيمه نامه و هنگام مواجه با خسارات احتمالي .
 • شناسايي و ارزيابي ريسك طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا.
 • ارائه قابليتهاي سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا در زمينه هاي طبقه بندي كالا ، انبارداري ، كنترل موجودي ، بازرسي انبارها و ... ( اين سيستم در برگيرنده 113 شركت در صنعت نفت است كه اطلاعات 5،700،000 قلم كالا را در 608 انبار اصلي و فرعي مديريت و كنترل مي كند).
 • ارائه خدمات آموزشي، پياده سازي ، استقرار و پشتيباني از سيستمهاي تداركاتي ( شامل سامانه تامین الکترونیکی کالا،سيستم يكنواخت تداركات وامور كالا ،سامانه بررسي منابع ، سامانه حمل و نقل و ترخيص كالا و  ...)
 • ارائه مشاوره و بررسي اطلاعات حقوقي شركت هاي متقاضي جهت تبيين نحوه همكاري با مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالا.
 • استفاده از ظرفيت هاي حقوقي براي حمايت از شركت هاي داخلي در انتقال فناوري هاي روز دنيا.
 • تدوين تفاهم نامه هاي همكاري و معرفي قالب هاي قراردادي در زمينه هاي خريد ، ساخت ، پيمانكاري ، خدمات مالي ، طبقه بندي كالا ، امور گمركي ، ترخيص و حمل و نقل كالا در مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالا.
 
امتیاز دهی