یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي بازرگاني


1- روش اجرایی نحوه فروش كالاي مازاد، ورافتاده و اسقاطي

2- دستورالعمل نحوه اخذ نمونه كالا از واحدهاي مختلف صنعت نفت جهت تحويل به سازندگان داخلي به منظور ساخت داخل

3- دستورالعمل نحوه تعيين كالاي اشتباهي

4- دستورالعمل نحوه خروج موقت كالاهاي تعميري، بازيافتي، اشتباهي، نمايشگاهي و نمونه از كشور

5-  دستورالعمل نحوه ورود و صدور، واگذاري و فروش كالا و تجهيزات توسط پيمانكاران طرف قرارداد شركت هاي تابعه صنعت نفت

6- روش اجرايي پيگيري سفارشات خارجي

7- روش اجرايي پيگيري و حمل كالا

8- روش اجرايي ادعاي غرامت ازبيمه گر، موسسات حمل و نقل و فروشندگان كالا

9- روش اجرايي ثبت سفارشات خارجي، گشايش اعتبارات اسنادي و بيمه كالا

10- روش اجرايي امور گمركي و ترخيص كالا

11- روش اجرايي بازرسي فني كالا

12- روش اجرايي پيگيري كسري كالاي خريداري شده از فروشندگان يا سازندگان

13- روش اجرايي سفارشات قرارداد باز خريد داخلي وخارجي

14- روش اجرایی نحوه پيگيري حمل و تسويه حساب سفارش خريد داخلي

15- دستورالعمل نحوه تغيير نمودار شماره طبقه بندي كالا از "1 " يا "3 " به "2 " يا "4"

16- روش اجرایی پشتیبانی از ساخت داخل اقلام مورد نیاز صنعت نفت


17- دستورالعمل و راهنمای نحوه ثبت عنوان و شرح اقلام کالا در پروژه ها ی پیمانکاری وچگونگی به موجودی گرفتن آنها در سیستم یکنواخت 
 
امتیاز دهی