یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

معاون مدیر در تحلیل ریسک و بیمه:  نیما پازوکی

شماره تلفن: 88916387 و 88916391  
 
دورنگار: 88802663
 


 

معاونت تحلیل ریسک و بیمه از آذر ماه سال 98 تشکیل شده است. ماموریت اصلی این معاونت تجمیع کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع بیمه در سطح شرکت ملی نفت ایران می باشد.

در این راستا وظیفه این معاونت سیاستگذاری، سازماندهی، یکپارچه سازی و هماهنگی کلیه امور بیمه ای شرکتها و مدیریت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در کلیه حوزه های بیمه ای نظیر بیمه های انرژی، اشخاص، حمل و نقل، آتش سوزی، مسئولیت و... می باشد.
 
امتیاز دهی