یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

هم اکنون مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران وظیفه سیاست گذاری در زمینه تجمیع تقاضا و خرید کالا همراه با انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور را بر عهده دارد، وظایف اصلی این مدیریت با هدف پشتیبانی از ساخت داخل انجام می شود.
این مدیریت سیاست گذاری در زمینه تامین کالا را در اختیار دارد، به زودی نیز قرار است سامانه یکپارچه خرید کالای وزارت نفت در این مدیریت مستقر شود؛ با استفاده از این سامانه به راحتی می توان تجمیع تقاضاهای کالای صنعت نفت ایران را انجام داد تا توجیه فنی و اقتصادی تولید کالا و تجهیزات در این صنعت برای سرمایه گذاران انجام شود.هر متقاضی از شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت می تواند متقاضی خرید کالا از طریق این سیستم باشد.
شرکت های خارجی  باید بدانند که بازار ایران بسیار بزرگ است، اما همچنان ساخت داخل تجهیزات، اولویت اصلی ما به شمار می رود، پس بهتر است با انتقال فناوری و شریک شدن با سازندگان داخلی بخشی از بازار ایران را داشته باشد.قوانین ایران به گونه ای است که شرکت های خارجی تا 100 درصد می توانند کالای خود را در ایران تولید کالا کنند.


 
 
امتیاز دهی