یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 اهداف و چشم انداز
 • تجميع تقاضاها ، شناسايي سازندگان واجد شرايط ، برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد خريد هاي انبوه داخلي و خارجي جهت بومي سازي كالاهاي پرمصرف صنعت نفت.
 • سياست گذاري ، تدوين روشها و دستورالعمل ها در راستاي حمايت از ساخت داخل و توانمندسازي سازندگان داخلي كالا و تجهيزات اساسي مورد نياز صنعت نفت.
 • سياست گذاري و ارائه راهكارهاي مناسب در حوزه انتقال فن آوري و بومي سازي ساخت تجهيزات اساسي شركت ملي نفت ايران.
 • نظارت بر اجراي برنامه هاي كلان ساخت داخل شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي و تابعه.
 • يكسان سازي قراردادهاي ساخت داخل كالا و تجهيزات اساسي شركت ملي نفت ايران.
 • تهيه و تدوين و به روز رساني خط مشي ها ، دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي بازرگاني.
 • تدوين، ثبت و به روزرساني "فهرست سازندگان  و تأمين كنندگان داخلي  و خارجي " (AVL,ACL)
 • نظارت ، راهبري و اجراي امور بازرسي فني قراردادهاي منعقده شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه.
 • ارائه خدمات طبقه بندي و استاندارد سازي اقلام مورد نياز صنعت نفت.
 • ارائه خدمات گمركي و حمل و نقل كالا و فروش كالاي مازاد.
 • ارائه خدمات بيمه كالا.
 • ارائه خدمات آموزش، پياده سازي و پشتيباني از سامانه تأمين الكترونيكي كالا و سيستم هاي تداركاتي در صنعت نفت.
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه خريد خارجي / داخلي ، بيمه ، بازرسي فني ، حمل و نقل، ترخيص و ساير امور تخصصي بازرگاني.
 
امتیاز دهی