شنبه 16 بهمن 1400 بومي سازي ابزار پيچيده FPI با فناوري روز توسط شركت دانش بنيان با حمايت شركت ملي نفت ايران با حمايت موثر مديرعامل محترم شركت ملي نفت ايران و پيگيري هاي مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا در قالب قراردادهاي بومي سازي كالا و تجهيزات مهم و راهبردي مورد نياز صنعت نفت، شركت دانش بنيان نسيم همراه برای نخستین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت كالاي مذکور نمود. مراحل تحقیق و توسعه و  بومی سازی دانش فنی ساخت ابزار Free Point که از ابزارهای با فناوری پیچیده و حائز اهمیت در بخش حفاری چاه های نفت و گاز می باشد با نظارت و پيگيري همكاران مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا صورت گرفت و مراحل آزمايش ميداني آن بصورت مطلوب با همكاري شركت ملي حفاري ايران و شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام شد.
کاربرد ابزار مذكور در تشخيص و تعیین عمق گرفتگی لوله هاي حفاري در چاه هاي نفت و گاز است كه دقت و كيفيت عملكرد آن براي تصميم گيري در مورد نحوه پيشبرد عمليات حفاري بسيار حائز اهميت است.
 این ابزار دارای سه بخش اصلی شامل مکانیک، الکترونیک و سنسورهای ابزار می‌باشد كه بخش مکانیک ابزار شامل محفظه خارجی، موتورهای ابزار، بازوهای ابزار، مکانیزم انتقال نیرو و محفظه سنسورهای ابزار می‌باشد. بخش الکترونیک شامل مدارهای کنترلی و ارتباط با سیستم سطحی، و مدار تغذیه ابزار می‌باشد. سنسورهای مورد استفاده در این ابزار مشتمل بر سنسور CCL به منظور تشخیص عمق و سنسورهای از نوع MR به منظور تشخیص حرکت پیچشی و طولی می‌باشد.
اين تجهيز با توجه به فناوري بالا و پيچيدگي و استانداردهاي سخت گيرانه توليد، در انحصار چند كشور آمريكايي و اروپايي بوده و  شرکت Antares آلمان به عنوان پرچمدار تولید این ابزار در دنیا شناخته می شود که اكنون با استفاده از توانمندي داخلي ساخته شده و ايران بعنوان اولين توليدكننده محصول در خاورميانه و در جايگاه بالاتري از شركتهاي خارجي پيشرفته جهان قرار مي گيرد و ساليانه از خروج حدود يك ميليون دلار ارز جلوگيري خواهد شد.

 
 
امتیاز دهی