چهارشنبه 13 مرداد 1400 در اجراي سیاست‌های اقتصاد مقاومتي، برنامه ساماندهي انبارهاي كالاي شركت ملي نفت ايران در دستور كار مديريت پشتيباني ساخت و تأمین كالا قرارگرفته است.
در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتي و به‌منظور استفاده بهينه از امكانات و منابع سازماني و صرفه‌جویی در منابع مالي، برنامه ساماندهي انبارهاي شركت ملي نفت ايران در دستور كار مديريت پشتيباني ساخت و تأمین كالا قرار گرفت كه با همكاري مؤثر شرکت‌های تابعه در مراحل مختلف به شرح زير در حال پيگيري و اقدام می‌باشد: در مرحله اول طي يك برنامه مدون شش‌ماهه نسبت به شناسايي كليه اقلام مازاد، اسقاطي، ضايعات و مواد غیرقابل استفاده در واحدهاي تابعه اقدام شد كه مطابق مصوبه هیئت‌مدیره محترم شركت ملي نفت ايران و پس از طي تشريفات كارشناسي حقوقي جهت تعيين قيمت، بر اساس ضوابط قانوني از طريق برگزاري مزايده به بالاترين قيمت روز واگذار شد و وجوه حاصله به‌حساب خزانه دولت واريز گرديد. در مرحله دوم، از طريق سيستم مكانيزه، اقلام راكد، کم‌تحرک و قابل‌استفاده در ساير واحدهاي صنعت نفت شناسايي و نسبت به تخصيص بهينه و واگذاري آن به سایر واحدهای تابعه نفت برحسب اولويت اقدام شد. در مرحله سوم ابتدا با توجه به فروش ضايعات و اقلام مازاد و نقل‌وانتقال حجم قابل توجهي از اقلام كالا و مواد بين ساير واحدهاي تابعه نسبت به تخصيص بهينه فضاي انبار و امكانات سازماني اقدام شده و در ادامه، رسيدگي به موضوع نحوه مديريت و برنامه‌ریزی احتياجات و سفارش و كنترل موجودي کالا و مواد، تدوين و اصلاح شاخص‌های استاندارد مربوطه و بهبود و ارتقاي شاخص‌های عملكرد و استفاده از روش‌های نوين انبارداري در دستور كار جدي اين مديريت قرار دارد و اميدواريم با اجراي برنامه‌های جاري ضمن افزايش قابل‌ملاحظه در بهره‌وری سازمان، امكان برنامه‌ریزی براي توسعه ساخت داخل و حمايت از كالاي ايراني با حداكثر استفاده از توانمندي داخلي محقق گردد.
 
امتیاز دهی