سه‌شنبه 23 ارديبهشت 1399 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چهارشنبه سوم مهر 98 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چهارشنبه سوم مهر 98


 
 
امتیاز دهی