سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 حضور مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالاي نفت در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي حضور مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالاي نفت در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي

با عنايت به برنامه ريزي اين مديريت در سال رونق توليد درحمايت از كالاي ايراني، بمنظور اجرائي نمودن پروژه هاي دهگانه استراتژيك صنعت نفت، در پيشبرد اهداف توليد و اشتغال، در راستاي حمايت از سازندگان و صنعتگران ساخت داخل قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت، علاوه بر كانتر اين مديريت كه در غرفه شركت ملي نفت ايران فعاليت داشته فضائي نيز در سالن 27 به اين مديريت تخصيص، كه اكثر شركتهاي طرف قرارداد پروژه هاي دهگانه و شركتهاي دانش بنيان آخرين دستاوردهايشان را به نمايش گذاشتند، كه توسط مقام محترم عالي وزارت و معاونين ايشان رونمائي شد و از طرفي طي هماهنگي و برنامه ريزي انجام شده توسط نمايندگي شركت ملي نفت ايران در كشور عراق با اين مديريت، مبني بر حضور معاون محترم وزير نفت عراق  و هيئت همراه در زمان برگزاري نمايشگاه برنامه ريزي جهت بازديد هيئت مذكور از توانمنديهاي شركتهاي سازنده داخلي انجمن هاي (استصنا، ستصا و لوله سازان) بعمل آمد و همچنين طي برگزاري كنفرانسي در سالن مرواريد نمايشگاه در خصوص نحوه تعامل و همكاري شركتهاي سازنده داخلي كه در وندورليست وزارت نفت ايران حضور داشته و توليدات آنها مورد بهره برداري و تائيد كارشناسان صنعت ايران واقع گرديده، در بازار نفت عراق و مشاركت با شركتهاي بخش خصوصي كشور عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی