یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و  قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  در مورد وظایف و اختیارات، مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا برای مدیریت و راهبری فعالیت های زنجیره تامین کالا در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است.

 
  •   رویکرد این مدیریت، نگرش نظام مند و یکپارچه به مجموعه فعالیت های زنجیره تامین کالا در حوزه فعالیت شرکت ملی نفت ایران و تاکید بر حداکثر استفاده از توانمندی داخلی به منظور پشتیبانی موثر از تولید ایمن و پایدار، مدیریت موثر و کارآمد منابع و حصول اطمینان از رعایت تکالیف قانونی و الزامات فنی و تخصصی است.
  •   برای تحقق اهداف تعیین شده، بکارگیری فناوریهای نوین، استقرار و بهبود و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت و سامانه های یکپارچه تدارکات الکترونیکی و توسعه مشارکت سازمانی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.
  •   در حوزه مسئولیت های اجتماعی، با توجه به تنوع و حجم گسترده کالاها و خدمات و تجهیزات مورد استفاده در شركت ملي نفت ايران  و استراتژي اصوليبومي سازي كالا و تجهيزات راهبردي مورد نياز ، حمایت از تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیان داخلی و کمک به انتقال دانش و فناوری های نوین به داخل کشور در دستور كار قرار گرفته است و  با استقرار یک نظام مدیریت یکپارچه، شفاف و کارآمد در کلیه بخشهای زنجیره تامین کالای نفت، امیدواریم زمینه برای مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار رقابتی، شفاف و عادلانه برای تحقق منفعت عمومی جامعه فراهم شود.
  •   در حوزه اقتصاد کلان، مطابق آخرین ارزیابی  بانک جهانی در مورد 180 كشور دنیا، در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه و از جمله ايران ،تداركات عمومي دولت ، بزرگ ترین بازار منحصر به فرد است و حجم آن نسبت به تولید ناخالص جهانی تقریباً بالغ بر 20% است. با عنايت به حجم عظيم سرمايه گذاري در طرح ها و پروزه هاي فعال در صنابع نفت ،گاز و پتروشيمي و به طور خاص شركت ملي نفت ايران، سهم تداركات عمومي شركت ملي نفت در اقتصاد ايران از جايگاه ممتاز و اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین وجود یک سیستم کارآمد، شفاف، منصفانه و رقابتی برای تدارکات عمومی می تواند باعث افزایش بهره وری، صرفه جویی اقتصادی، ایجاد فرصتهای مناسب کسب و کار، تشویق نوآوری و تقویت شاخصهاي رشد و توسعه اقتصادي شود. 
 
امتیاز دهی