یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

معاونت مدير در تداركات و امور كالا : حمیدرضا سلامت

شماره تلفن: ۸۸۸۰۲۶۷۱-۰۲۱

دورنگار:        ۸۸۸۰۲۶۷۰-۰۲۱


 مجموعه فعالیت های مرتبط:


برنامه ريزي، هماهنگي و انجام ساير اقدامات لازم جهت برگزاري مناقصه، انعقاد قرارداد خريد، بمنظور تامين كالا و تجهيزات مورد نياز شركت نفت از سازندگان / فروشندگان معتبر داخلي و خارجي.

پيگيري و نظارت مستمر بر مفاد قرارداد هاي منعقده جهت حصول اطمينان از رعايت واجراي تعهدات فروشندگان خارجي، دريافت اسناد حمل و تحويل كامل و بموقع كالاهاي موضوع قرارداد به متقاضيان.

انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي پروژه های ده گروه كالايی مورد نياز صنعت نفت شامل تجميع تقاضا، شناسايي سازندگان واجد شرايط ، برگزاري مناقصه بين المللي و انعقاد قرارداد جهت خريد همراه با انتقال فناوري و استفاده حداكثري از توان ساخت داخل تجهيزات وكالاهاي استراتژيك مورد نياز صنعت نفت.

ارائه خدمات مشاوره اي و كارشناسي در حوزه خريد داخلي ، خارجي و حمل ونقل ، ترخیص کالا و فروش کالای مازاد شامل فرآيند برگزاري مناقصات و مزایده ها ، انعقاد قرارداد ، همسنگ سازی پیشنهادات و تهيه فهرست مقايسه قيمت ها ، ثبت سفارش و بررسي اسناد و مدارك حمل و...

برنامه ریزی ، هماهنگی و انجام اقدامات لازم جهت حمل کالاهای خریداری شده از مبادی خارجی به داخل کشور.

برنامه ریزی و انجام تشریفات ترخیص و امور گمرکی کالاهای خریداری شده از خارج کشور.

برنامه ریزی ، هماهنگی و فروش کالاهای مازاد ، از رده خارج و اسقاطی ستاد شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین و دستور العمل های جاری.

نظارت و پیگیری فروش کالای مازاد ، از رده خارج و اسقاطی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران.

مشاركت در تدوين و بروز رساني دستور العمل ها و روش هاي اجرايي در حوزه تدارکات و امور کالا
 
 
امتیاز دهی