دوشنبه 14 تیر 1400 مشارکت معاونت خدمات تخصصي کالا 1- فراگیری لجستیک "رویال شل" و مدیریت زنجیره ی تأمین

2-مدیریت زنجیره تامین در شرکت نفتی شل، فرآیندهای زنجیره تامین و شايستگي هاي بنيادين (اصلي)

3-تاثير استراتژي مديريت زنجيره تامين پايدار بر عملكردهاي مديريت زنجيره تامين در صنعت نفت و گاز

4-شش استراتژي حیاتی تدارکات و زنجيره تامين کالا در صنعت نفت و گاز


5-واقعيتي جديد در مورد تداركات و زنجيره ي تأمين كالاي نفت و گاز
 
 
امتیاز دهی