یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

آدرس:‌ تهران - خيابان سپهبد قرني - نبش خيابان شهيد موسي كلانتري - پلاك 226

صندوق پستي:  1775/15815  و  3446/15815

كد پستي: 1598844816

تلفن:  82019

نمابر:  82014923

پست الكترونيكي روابط عمومي:   public-relations@kalanaft.com

 
امتیاز دهی