جمعه 14 آبان 1400 بانک اطلاعاتی و نمایشگاه مجازی1- تجهيزات سرچاهي
2- رشته هاي تكميلي درون چاهي 

3- پمپهاي سرچاهي SRP
4- مته هاي حفاري ROCK BITS و PDC

5- CRA Seamless Pipe
6- لوله های حفاری و وزنه

7-ابزارهاي اندازه گيري در حفاري
8-گروه دوم كالايي-شبيه ساز كنترل فوران چاه

 

 
امتیاز دهی