چهارشنبه 6 مرداد 1400 معرفي مشاور مدير در برنامه ريزي و نظارت بر زنجيره تامين كالا آقاي دكتر افخمي مدير پشتيباني ساخت و تامين كالاي شركت ملي نفت ايران،  با صدور حكمي ضمن تشكر از زحمات آقاي محمد جواد حاجي اكبري در سمت معاونت تداركات و  امور كالا،  ايشان را به عنوان  "مشاور مدير  در برنامه ريزي و  نظارت بر زنجيره تامين كالا"  در اين مديريت منصوب كرد.
 
 
امتیاز دهی