دوشنبه 18 مرداد 1400 قرارداد ساخت باراول لوله‌های بدون درز 4 اينچ توسط گروه ملي صنعتي فولاد ايران با حمايت و پشتيباني شركت ملي نفت ايران امضاء شد.
با توليد داخلي اين نوع لوله توسط گروه ملي صنعتي فولاد ايران، علاوه بر تأمین نياز پيمانكار طرح‌های نگهداشت و توسعه‌ای از منابع داخلي و جلوگيري از خروج ارز، دانش فني ساخت داخلی اين نوع لوله باکیفیت و استاندارد موردنظر واحدهاي مختلف صنعت نفت در كشور نهادینه‌شده و زمينه براي حداكثر استفاده از ظرفيت کارخانه‌های داخلي براي تأمین كالاهاي راهبردي موردنیاز صنعت نفت، به‌صورت مطمئن و پايدار فراهم می‌گردد.

 
امتیاز دهی