چهارشنبه 13 مرداد 1400 به‌منظور مديريت مؤثر كالاي پروژه‌های پيمانكاري، دستورالعمل نحوه ثبت و كنترل اقلام كالاي پروژه‌های پيمانكاري جهت اجرا به كليه واحدهاي شركت ملي نفت ايران ابلاغ شد.
به‌منظور مديريت مؤثر و كارآمد اقلام كالاي پروژه‌های پيمانكاري جهت استفاده بهينه از موجودي كالا و منابع مالي در سطح شركت ملي نفت ايران، مديريت پشتيباني ساخت و تأمین كالاي شركت ملي نفت ايران با هماهنگي و همكاري شرکت‌های تابعه و مدیریت‌های ذیربط، امكانات لازم را جهت ثبت و كنترل اقلام پروژه‌های پيمانكاري در سيستم مكانيزه يكنواخت كالاي نفت فراهم نموده و دستورالعمل اجرايي آن را تهيه و تدوين و مراتب طي نامه شماره 46750 مورخ 1400/02/25 معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران جهت اجرا ابلاغ گرديد. با اجراي اين دستورالعمل، امكان كنترل مؤثر و كارآمد مراحل فرايند تداركاتي و مالي كليه پروژه‌های پيمانكاري كه داراي بخش كالا می‌باشند در سيستم يكنواخت مكانيزه كالاي وزارت نفت به‌صورت يكپارچه و برخط فراهم شده است كه نقش مؤثری در تهيه و تأمین به‌موقع، باکیفیت و قيمت مناسب و مطمئن اقلام كالا و مواد و تجهيزات موردنیاز جهت اجراي پروژه‌های نگهداشت و توسعه‌ای شركت ملي نفت ايران خواهد داشت. بعلاوه، امكان برنامه‌ریزی و نظارت لازم براي اطمينان از رعايت ضوابط اجرايي و استانداردهاي تخصصي، رعايت الزامات قانوني در مورد حداكثر استفاده از توانمندي داخلي و حمايت از كالاي ايراني، ايجاد شفافيت و سهولت در گردش امور و تخصيص بهينه منابع سازماني و همچنين هماهنگي لازم با وزارت صمت و ساير نهادهاي مؤثر در زنجيره تأمین كالا براي ايجاد هماهنگي و هم‌افزایی و حداكثر استفاده از امكانات موجود در كشور براي تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتي فراهم خواهد شد.
 
امتیاز دهی