چهارشنبه 6 مرداد 1400 معاون جديد تداركات و امور كالاي مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا منصوب شد آقاي دكتر افخمي مدير پشتيباني ساخت و تامين كالاي شركت ملي نفت، با صدور حكمي آقاي حميد رضا سلامت را به عنوان معاون تداركات و امور كالاي اين مديريت منصوب كرد.

 
امتیاز دهی