سه‌شنبه 19 بهمن 1400 حكم جناب آقاي برزو قنبري به عنوان سرپرست مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا
 
امتیاز دهی