دوشنبه 29 آذر 1400 آغاز بكار مجدد سامانه ep.mop.ir و بروزرساني گواهي الكترونيكي توكن (گواهي Mega VPN)

 
بسمه تعالي
 
اطلاعيه مهم

 

آغاز بكار مجدد سامانه ep.mop.ir  و بروزرساني گواهي الكترونيكي توكن (گواهي Mega VPN)ضمن عرض پوزش به علت قطع ارتباط سامانه ep.mop.ir
 ، به استحضاركليه كاربران محترم مي‌رساند بروزرساني گواهي الكترونيكي توكن (گواهي Mega VPN) از روز سه شنبه مورخ 16/09/1400 در سايت ir.Oict در دسترس كليه كاربران قرار خواهد گرفت لذا درخواست مي‌شود در اسرع وقت جهت بروزرساني گواهي توكن به سايت فوق‌الذكر مراجعهو يابا شماره تلفن‌هاي 02188851560،02188910393 و 02188851646 تماس حاصل فرمائيد. ضمناً متعاقب آن سامانه خوداظهاري ep.mop.irاز روز شنبه مورخ 27/09/1400 در دسترس تمامي شركت‌هاي متقاضي ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) جهت ثبت نام و ثبت محصولات جديد (پرونده الحاقيه) قرار خواهد گرفت.


 
قابل توجه
شركت‌هاي متقاضي ورود به فهرست بلند و منابع موجود در فهرست بلند منابع (AVL)


  1. كليه منابعي كه در مدت قطع ارتباط سامانه EP به صورت مكتوب از اداره‌كل نظام تامين و تجاري‌سازي فناوري وزارت نفت گواهي موقت حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) را دريافت نموده‌اند، ضروري است مطابقپاراگراف آخر گواهي صادره مبني بر" اين تاييديه صرفاً تا مرتفع نمودن مشكلات سامانه ep.mop.irمورد اعتبار مي‌باشد و بعد از رفع مشكلات موجود و درج نام آن شركت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL)، اين گواهي هيچگونه وجاهت قانوني نخواهد داشت."فرايند ارزيابي صلاحيت و ورود به فهرست بلند منابع (AVL) خود را مجدداً و فقط از طريق سامانه EP انجام دهند. تاكيد مي‌گردداعتبار تمامي گواهي‌هاي صادره تا تاريخ 30/10/1400 بوده و در صورت عدم خوداظهاري و اقدامات لازم نام آن شركت از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL) حذف خواهد شد.
  2. مطابق اطلاعيه مورخ 18/02/1400 موجود در سامانه EP مقرر بودسازندگان موجود در فهرست اعلامي شركت ملي صنايع پتروشيمي در صورتي كه در سامانه مذكور ثبت نام و خوداظهاري ننمايند در تاريخ 30/06/1400 از فهرست بلند منابع (AVL) حذف گردند. لذا با عنايت به قطع ارتباط سامانه EPدر چند ماه گذشته، به آن دسته از منابعي كه در فهرست اعلامي شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار دارند و در سامانه ep.mop.ir خوداظهاري ننموده‌اند، تا تاريخ 20/12/1400 مهلت دارند در فراخوان چهارم ثبت نام و خوداظهاري نمايند. لازم بذكر است فهرست اكسل مذكور در تاريخ اعلامي از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) حذف خواهد شد.
  3. با عنايت به ابلاغيه شماره 125212/1400 مورخ 05/04/1400 معاون محترم وقت وزير در مهندسي، پژوهش و فناوري و رئيس دستگاه مركزي وزارت نفت در خصوص دامنه شمول اقلام عمومي فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL)، شركت‌هاي سازنده و تامين‌كننده اقلام عمومي متقاضي ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL) الزامي به ثبت نام و خوداظهاري نداشته وجهت شركت در كليه معاملات شركت‌هاي اصلي/فرعي تابعه وزارت نفت نيازمند حضور در فهرست بلند منابع (AVL) نمي‌باشند.بديهي است ارزيابي اينگونه سازندگان و تامين كنندگان در صورت خوداظهاري نيز انجام نخواهد شد و منابعي هم كه قبلاً در سامانه موجود بوده‌اند به مرور از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) حذف خواهند شد.

باتشـكر
دبيـرخانه شـوراي هماهنگي منـابع
واحـددستگاه مركـزي وزارت نفت
 
امتیاز دهی